கா.பொ.த (உ.த) சிறந்த பெறுபேறுகள் - 2015

தொடர் எண் பெயர் பாடப்பிரிவு பெறுபேறு மாவட்ட நிலை
  1  N.மனோஜ் கணிதம் 3A   5
  2  T.துயானன் கணிதம் 3A  15
  3  S.கௌசிகன் கணிதம் 3A  21
  4  R.பிரசன்னா கணிதம் 3A  33
  5  J.அமுதீசன் கணிதம் 2A , B  52
  6  I.கிருசிகேசன் கணிதம் 2A , B  64
  7  R.கபில்ராஜ் கணிதம் 2A , B  65
  8  J.கபிலானந் கணிதம் 2A , B  68
  9  N.இசைப்பிரியன் கணிதம் 2A , B  78
10  S.தனுஜன் கணிதம் 2A , B  82
11  S.சேரன் கணிதம் 2A , B  89
12  S.சதீஸ்வரன் கணிதம் 2A , B  99
13  S.சிந்துஜன் கணிதம் 2A , B 116
     
1 K.மகிந்தன் உயிரியல் 2A , B  28
2 R.கீர்த்தன் உயிரியல் 2A , B  34
3 R.ஆதித்யன் உயிரியல் 2A , C  58
4 K.பிரசாந் உயிரியல் A, 2B  65
5 M.சிவதர்சன் உயிரியல் 2A , C  72
6 S.கார்த்திகாயன் உயிரியல் A, 2B  96
7 T.பிரவீன் உயிரியல் 2A , C 112
     
1 T.பிரணவன் வணிகம் 3A   23
2 M.திவாகரன் வணிகம் A, 2B 147
3 S.கரிகரசர்மா வணிகம் A, 2B 179
4 S.அனுசன் வணிகம் A, 2B 187
     
1 N.நிரோஜன் கலை A, 2B 122

 

Joomla templates by a4joomla