எங்கள் புதிய அதிபரை வரவேற்கின்றோம்.

kalai

திரு.த.கலைச்செல்வன் அவர்கள் 01.04.2021 முதல் எமது கல்லூரியின் புதிய அதிபராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.புதிதாக   நியமிக்கப்பட்ட   எங்கள்  அதிபர்  திரு.த.கலைச்செல்வன் அவர்களை வரவேற்பதில் மிகவும் மகிழ்ச்சியும் பெருமையும் அடைகின்றோம்..எமது கல்லூரிக்கு வழிகாட்ட, சிறந்த அனுபவம் மிக்க   ஆளுமை மிக்க  அதிபரைப் பெறுவதில் நாம் அனைவரும் மகிழ்ச்சியடைகிறோம்.

 

மிக்க நன்றிகள்..!

DSC 2029 1 copy

கடந்த ஏழு வருடங்களாக எங்கள் கல்லூரியின் முதல்வராகப் பணிபுரிந்த  திரு..த.முகுந்தன் அவர்கள் தீவக கல்வி வலயத்தின் பிரதிக் கல்விப் பணிப்பாளராக  பதவி உயர்வு பெற்றுச் செல்கின்றார். இவருக்கு எமது பாராட்டுக்களைத் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம்..இந்த கல்லூரிக்கு உங்கள்  மதிப்புமிக்க பங்களிப்புக்கு எமது மனமார்ந்த நன்றிகள் உரித்தாகட்டும்.

தரம் 6 இற்கான அனுமதிகள்-2021

 

தரம் 6 அனுமதிக்கான விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன. பதிவிறக்கப்பட்டட விண்ணப்பப் படிவத்தின் வன்பிரதியினைப் பூரத்தி செய்து கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள முகவரிக்கு 27.11.2020 இற்கு முன்னதாக அனுப்பி வைக்கவும்.

அதிபர்,

யா ஹாட்லிக் கல்லூரி,

கல்லூரி வீதி,

பருத்தித்துறை.

விண்ணப்பப் படிவத்தினைத் தரவிறக்கம் செய்ய இங்கே அழுத்தவும்.

 

பல்கலைக் கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழுவினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள வெட்டுப்புள்ளிகளின் அடிப்படையில் 2019/2020 கல்வி ஆண்டிற்குப் பல்கலைக்கழகங்களுக்குத் தெரிவு செய்ய்ப்பட்டுள்ள மாணவர்கள் எண்ணிக்கையும் கற்கைநெறி விபரங்களும்

S.NO   COURSE NAME TOTAL ENTRANCE 
1 ENGINEERING 14
2  MEDICINE  03
 3  SOFTWARE ENGINEERING 02
 4  IT 03
5  QS  01
 6  SURVERING SCIENCE  04
 7  COMPUTER SCIENCE  03
8  FACILITIES MANAGEMENT  01
9  PHYSICAL SCIENCE  09
10  COMPUTER SCIECE & TECHNOLOGY  01
11  TEA TECHNOLOGY & VALUE ADDITION  01
12  PHARMACY  03
13 FOOD SCIENCE & NUTRITION  01
14  AGRICULTURE 01
15  BIO SCIENCE  02
16  PALM & LATEX TECHNOLOGY & VALUE ADDITION 01
17  NURSING 01
18  SIDDA MEDICINE & SURGERY  02
19  ICT  04
20  BST 01
21  ET 01
22  ART  02
23  MANAGEMENT  04
24  MEDICAL LABORATORY SCIENCE 01
25  AGRICULTURE TECHNOLOGY & MANAGEMENT  02
  TOTAL 72

 

 

new 2019/2020 கல்வி ஆண்டிற்காக பல்கலைக் கழகங்களுக்குத் தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ள மாணவர் விபரங்கள்

 S.No NAME COURSE  UNIVERSITY
Physical Science Stream    
 1 S.JATHURSHAN  ENGINEERING  UNIVERSITY OF MORATUWA 
 2  K.MALANBAN ENGINEERING  UNIVERSITY OF MORATUWA 
 3  S.KOWRISAAN  ENGINEERING UNIVERSITY OF MORATUWA 
 4  Y.RAGEEVAN  ENGINEERING UNIVERSITY OF MORATUWA 
 5  A. KOBINATH  ENGINEERING UNIVERSITY OF MORATUWA 
 6  J.THARSIGAN ENGINEERING  UNIVERSITY OF MORATUWA 
 7  J. VIBULAN ENGINEERING  UNIVERSITY OF MORATUWA 
 8 K. USHANTHTHAN  ENGINEERING  UNIVERSITY OF MORATUWA 
 9  A. HENOSHAN ENGINEERING  UNIVERSITY OF MORATUWA 
10  J.SARANGAN ENGINEERING  UNIVERSITY OF SRI JAYEWARDENEPURA
 11  J.JEYAVARMAN ENGINEERING  UNIVERSITY OF SRI JAYEWARDENEPURA 
 12  R.AINGARAN ENGINEERING  UNIVERSITY OF SRI JAYEWARDENEPURA 
13  T.THAJANAN ENGINEERING  UNIVERSITY OF RUHUNA 
 14  A. RICHARD NITHARSHAN ENGINEERING   UNIVERSITY OF RUHUNA
 15 N.RAMAMAM  IT  UNIVERSITY OF MORATUWA 
 16 P.KAJANTH   IT UNIVERSITY OF MORATUWA 
 17 B.BAAKEESAN   IT UNIVERSITY OF MORATUWA 
18  B.NAVANEETHAN  QS UNIVERSITY OF MORATUWA 
 19  B.ANURUTHAN  SOFTWARE ENGINEERING  UNIVERSITY OF KELANIYA
 20  R.RAJEETH  SOFTWARE ENGINEERING  UNIVERSITY OF KELANIYA
 21  M.ANSTANROMILAS  SURVERING SCIENCE  SABRAGAMUWA UNIVERSITY
 22  R.JATHURSAN  COMPUTER SCIENCE  UNIVERSITY OF KELANIYA
 23  Y.KAJALUXAN  COMPUTER SCIENCE  UNIVERSITY OF JAFFNA
 24  S. KUGANISHANTHAN  COMPUTER SCIENCE  UNIVERSITY OF JAFFNA
 25  S.PAVITHIRAN  SURVERING SCIENCE  SABRAGAMUWA UNIVERSITY
 26  T.AJANTHAN  SURVERING SCIENCE  SABRAGAMUWA UNIVERSITY
 27  P.SHAKITHIYAN  FACILITIES MANAGEMENT  UNIVERSITY OF MORATUWA
28  T.SUJEEVAN  SURVERING SCIENCE  SABRAGAMUWA UNIVERSITY
 29 P.KISHOKARAN   PHYSICAL SCIENCE  UNIVERSITY OF PERADENIYA
 30  M.ABIRAM  PHYSICAL SCIENCE  UNIVERSITY OF SRI JAYEWARDENEPURA
 31  R. UTHAYATHARSAN  PHYSICAL SCIENCE  UNIVERSITY OF SRI JAYEWARDENEPURA
 32  V.ARIRAJ  PHYSICAL SCIENCE  UNIVERSITY OF JAFFNA
 33  N.VITHUSAN  PHYSICAL SCIENCE  UNIVERSITY OF KELANIYA
 34  P.KEKAJAN  COMPUTER SCIENCE & TECHNOLOGY  UVA WELLASA UNIVEERSITY
 35  K.KAJEEVAN

PHYSICAL SCIENCE

UNIVERSITY OF JAFFNA
36 M.VINO PHYSICAL SCIENCE UNIVERSITY OF JAFFNA
 37 S.THINESHKUMAR PHYSICAL SCIENCE UNIVERSITY OF JAFFNA
 38 S.ARTHIGAN PHYSICAL SCIENCE UNIVERSITY OF JAFFNA
39  V.HARRIRAJAH  TEA TECHNOLOGY & VALUE ADDITION  UVA WELLASA UNIVEERSITY
Biological Science Stream    
40  V.ANUSAN MEDICINE  UNIVERSITY OF COLOMBO 
 41 S.VENUJAN   MEDICINE UNIVERSITY OF SRI JAYEWARDENEPURA 
 42 V.YATHOOSHAN   MEDICINE UNIVERSITY OF JAFFNA 
 43  S.NIRUTHASAN  MEDICAL LABORATORY SCIENCES  UNIVERSITY OF SRI JAYEWARDENEPURA
 44  S.RAMANAN  AGRICULTURE TECHNOLOGY AND MANAGEMENT  UNIVERSITY OF PERADENIYA
 45  R.KIRUSHANTH  AGRICULTURE TECHNOLOGY AND MANAGEMENT  UNIVERSITY OF PERADENIYA
 46  T.SARUHAN  PHARMACY  UNIVERSITY OF JAFFNA
47  N.KAVISHNA  PHARMACY  UNIVERSITY OF SRI JAYEWARDENEPURA
48  S.DISHANTHAN  PHARMACY  UNIVERSITY OF SRI JAYEWARDENEPURA
 49  N.VINCHAN  FOOD SCIENCE &  NUTRITION  WAYAMBA UNIVERSITY
 50  R.PIRATHEEP  AGRICULTURE  UNIVERSITY OF JAFFNA
51  S.SARANGAN AGRICULTURE   UNIVERSITY OF JAFFNA
 52  P.THIVVIKAN AGRICULTURE   UNIVERSITY OF JAFFNA
 53  J.JENOSAN AGRICULTURE  UNIVERSITY OF JAFFNA 
54  C.CHANGAMAN AGRICULTURE  UNIVERSITY OF JAFFNA 
 55  S.ABIRAM  BIO SCIENCE  UNIVERSITY OF JAFFNA
 56 I.SUVARNALOJAN   BIO SCIENCE UNIVERSITY OF JAFFNA 
 57  S.KOKULAN  PAL M& LATEX TECHNOLOGY & VALUE ADDITION UVA WELLASA UNIVERSITY 
 58  R.KURUPARAN  NURSING UNIVERSITY OF JAFFNA 
59  S.NIROSHAN  SIDDA MEDICINE & SUGERY UNIVERSITY OF JAFFNA 
60  T.MANUJPIRABA  SIDDA MEDICINE & SUGERY EASTERN UNIVERSITY 
 Technology Stream   
 61  G. SHANKARAN ICT  UNIVERSITY OF SRI JAYEWARDENEPURA
 62  VI. THIVAKARAN  ICT   VAVUNIYA CAMPUS
 63  M. DILAIKSHAN  ICT   SOUTH EASTERN UNIVERSTY
 64  S. KIRUSHANTH  ICT  VAVUNIYA CAMPUS
65  SRIKUMAR SIVAKARAN  BST  UNIVERSITY OF JAFFNA
 66  NIRANJAN THARSIKAN  ET  UNIVERSITY OF JAFFNA
Commerce Stream    
 67 T. THANUSAN   MANAGEMENT UNIVERSITY OF JAFFNA 
68 R. PUVITHARAN   MANAGEMENT UNIVERSITY OF JAFFNA 
69  S. THANOJAN MANAGEMENT  UNIVERSITY OF JAFFNA 
70 T. MARIYAROHAN  MANAGEMENT  UNIVERSITY OF JAFFNA 
    Arts Stream
71 S.ARTHTHIKAN   ARTS UNIVERSITY OF JAFFNA 
72 T.SUBAS   ARTS UNIVERSITY OF JAFFNA 

 

 

தரம் 12 (2021) இற்கான நிகழ்நிலைக் கற்பித்தல் செயற்றிட்டம். (2020.06.01 முதல்)

நேர அட்டவணை

Science Stream     
Meeting ID: 532 -382- 0505                                                  Password:1NCMda     
Time Monday Tuesday Wednesday Thursday  Friday

08.30-

09.10

Combined Maths  Combined Maths  Combined Maths  Combined Maths  Combined Maths 

09.20-

10.00

 Physics  Chemistry  Biology  Chemistry   Chemistry 

10.10-

10.50

 Chemistry    Chemistry  Biology   Physics  Biology  
Tech. Assis. Mr.M.Nitharsan  Mr.B.Kajananan   Mr.T.Subaharan Mr.B.Kajananan  Mr.M.Nitharsan 

 

 

Technology Stream           
Meeting ID: 223 579 7360                                                  Password:6f2iTA
Time Monday Tuesday Wednesday Thursday  Friday

08.45-

09.25

Science for Technology
 Bio system Technology
 Engineering Technology
 Engineering Technology
ICT

 09.35-

10.15

Science for Technology    Bio system Technology  Science for Technology    Engineering Technology  ICT
Tech. Assis. Mr.M.Nitharsan  Mr.B.Kajananan   Mr.T.Subaharan  Mr.B.Kajananan  Mr.M.Nitharsan 

 

 

Commerce  and Art  Stream         
Meeting ID: 621 522 8840                                                 Password:7CFSgw     
 Time  Monday  Tuesday Wednesday   Thursday   Friday

09.00-

09.40

 Accounting Business studies Business studies    Accounting Business studies 

09.50-

10.30

 
Economics Accounting  Economics  Hindu Culture Economics  

10.40-

11.20

 
Tamil Geography Tamil  Geography   Hindu Culture

 

தரம் 13 (2020) இற்கான பாடத்திட்டத்தை

நிறைவு செய்வதற்கான இணையவழிக்

கற்பித்தல் செயற்றிட்டம்

4ம் வாரத்திற்கான(18.05.2020-22.05.2020) நேர அட்டவணை

விஞ்ஞானப் பிரிவு

Meeting ID:532-382-0505               Password:1NCMda

  Date  Time  Subject   Teacher
 18.05.2020 09.00-09.40  Physics  Mr.V.Pirabakaran 
  09.50-10.30  Physics  Mr.V.Pirabakaran 
19.05.2020 09.00-09.40 Combined Maths Mr.V.Thayaparan 
  09.50-10.30 Combined Maths  Mr.V.Thayaparan 
   10.40-11.20 Bio  Mrs.K.Kumaran 
   11.30-12.10  Bio Mrs.K.Kumaran 
 20.05.2020 09.00-09.40    Physics  Mr.V.Mathivannan 
  09.50-10.30   Physics  Mr.J.Jevirshan 
21.05.2020 09.00-09.40   Chemistry  Mrs.J.Piratheebha 
  09.50-10.30  Chemistry  Mrs.J.Piratheebha 
22.05.2020 09.00-09.40  Combined Maths  Mr.S.Sivaganeshan 
  09.50-10.30  Combined Maths Mr.K.Kajanthan 

 

 

தொழினுட்பப் பிரிவு

Meeting ID:223-579-7360               Password:6f2iTA

  Date Time   Subject    Teacher
18.05.2020  09.00-09.40 SFT Mr.T.Thayananth 
  09.50-10.30  SFT Mr.T.Thayananth 
20.05.2020  09.00-09.40 ET Mr.M.Selvachanthran  
  09.50-10.30   SFT Mr.T.Thayananth  
 21.05.2020  09.00-09.40   ET  Mr.M.Selvachanthran  
  09.50-10.30     ET Mr.M.Selvachanthran   
22.05.2020  09.00-09.40   BST Mr.A.Kokularajan 
  09.50-10.30   BST Mr.A.Kokularajan

 

 

 

 

 

தரம் 13 (2020) இற்கான பாடத்திட்டத்தை

நிறைவு செய்வதற்கான இணையவழிக்

கற்பித்தல் செயற்றிட்டம்

3ம் வாரத்திற்கான(11.05.2020-15.05.2020) நேர அட்டவணை

Meeting ID:532-382-0505               Password:1NCMda

 Date  Time Subject Teacher
11.05.2020 09.00-09.40  Physics Mr.J.Jevirshan
  09.50-10.30  Physics Mr.V.Pirabakaran
  10.40-11.20  SFT Mr.T.Thayananth
  11.30.12.10  SFT Mr.T.Thayananth
12.05.2020 09.00-09.40  Combined Maths Mr.V.Thayaparan
  09.50-10.30  Combined Maths  Mr.V.Thayaparan 
  10.40-11.20  Bio Mrs.K.Kumaran
  11.30.12.10 Bio Mrs.K.Kumaran  
13.05.2020 09.00-09.40   Physics Mr.V.Mathivannan
   09.50-10.30  Physics Mr.V.Pirabakaran 
  10.40-11.20  ET  Mr.M.Selvachanthran
  11.30.12.10 SFT Mr.T.Thayananth 
14.05.2020 09.00-09.40  Chemistry Mrs.J.Piratheebha
   09.50-10.30  Chemistry Mrs.J.Piratheebha 
  10.40-11.20 ET Mr.M.Selvachanthran 
  11.30.12.10 ET Mr.M.Selvachanthran 
15.05.2020 09.00-09.40  Combined Maths Mr.S.Sivaganeshan
   09.50-10.30  Combined Maths  Mr.K.Kajanthan
  10.40-11.20 BST Mr.A.Kokularajan
  11.30.12.10 BST Mr.A.Kokularajan  

 


2020 முதலாம் தவணைப் பரீட்சை வினாத்தாள்கள்

தற்பொழுது 2020  முதலாம் தவணைப் பரீட்சை வினாத்தாள்கள் பதிவேற்றப்பட்டுள்ளன.

வினாத்தாள்களைப் பெறுவதற்கு இணைப்பை Click செய்க

 

தரம் 13 (2020) இற்கான பாடத்திட்டத்தை

நிறைவு செய்வதற்கான இணையவழிக்

கற்பித்தல் செயற்றிட்டம்

Zoom Class2

Click here to get pdf version

 

மாணவர்களுக்கான ஒப்படைகள்

நாட்டில் நிலவும் அசாதரண சூழலைக் கருத்திற்கொண்டு எமது இணையத் தளத்தில் தரம் 6 தொடக்கம் தரம் 13 வரையான மாணவர்களுக்கான ஒப்படைகள் குறித்த பாட ஆசிரியர்களினால் 28.03.2020 முதல் படிப்படியாகத் தரவேற்றப்படவுள்ளன. எனவே மாணவர்கள் இவ் ஒப்படைகளைப் பூர்த்தி செய்து இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும். என்ற மின்னஞ்சலுக்கு          அனுப்பிவைப்பதன் மூலம் அவற்றை மதிப்பீடு செய்வதன் மூலம் இவ் அசாதாரண சூழலிலும் உங்கள் கல்வியை இடைவிடாது தொடருமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகின்றீர்கள்.

க.பொ. த. (உ.த) சிறந்த பெறுபேறுகள்-2019

J/HARTLEY COLLEGE, POINT PEDRO

G.C.E (A/L) 2019 PHYSICAL SCIENCE (Maths) Stream Best Result

New Syllabus

No

Name

Result

D.Rank

I.Rank

Z-Score

1

S.JATHURSHAN

3A

3

30

2.8267

2

K.MALANBAN

3A

6

55

2.761

3

S.KOWRISAAN

3A

16

165

2.5345

4

Y.RAGEEVAN

3A

28

353

2.3123

5

A.KOBINATH

3A

29

361

2.3044

6

J.THARSIGAN

3A

30

374

2.2931

7

J.VIBULAN

3A

33

417

2.2626

8

J.SARANGAN

2AB

57

680

2.0435

9

J.JEYAVARNAN

3A

61

733

2.0089

10

T.THAJANAN

2AB

64

761

1.9946

11

A.RICHARD NITHARSHAN

3A

66

773

1.9848

12

N.RAMAMAM

2AB

68

810

1.9667

13

P.KAJANTH

2AB

78

945

1.8856

14

B.NAVANEETHAN

2AB

91

1160

1.7836

15

M.ANSTANROMILAS

A2B

96

1263

1.7414

16

R.JATHURSAN

2AB

99

1304

1.7152

17

Y.KAJALUXAN

A2B

103

1352

1.6981

18

S. KUGANISHANTHAN

2AB

106

1412

1.6767

19

S.PAVITHIRAN

2AC

107

1420

1.6735

Old Syllabus

1

K.USHANTHTHAN

3A

4

42

2.1377

2

 A.HENOSHAN

 2AB

 19

 291

 1.8205

           

G.C.E (A/L) 2019 BIOLOGICAL SCIENCE (Bio) Stream Best Result

New Syllabus

No

Name

Result

D.Rank

I.Rank

Z-Score

1

V.ANUSAN

3A

12

91

2.5739

2

S.VENUJAN

3A

19

186

2.3663

3

S.NIRUTHASAN

ABC

58

780

1.8524

4

S.RAMANAN

2AC

59

791

1.8473

5

T.SARUHAN

3B

72

939

1.7633

6

N.KAVISHNA

2AC

74

959

1.7523

Old Syllabus

1

V.YATHOOSHAN

2A B

44

651

1.7893

2

R.KIRUSHANTH

2AC

109

2518

1.3209

 

 

 

 

 

 

G.C.E (A/L) 2019 COMMERCE Stream Best Result

New Syllabus

No

Name

Result

D.Rank

I.Rank

Z-Score

1

T.THANUSAN

3A

7

334

2.0469

2

R.PUVITHARAN

2AB

90

3734

1.4474

3

S.THANOJAN

2AB

93

3876

1.4315

Old Syllabus

1

T.MARIYAROHAN

2AB

11

852

1.403

 

 

 

 

 

 

G.C.E (A/L) 2019 ARTS Stream Best Result

New Syllabus

No

Name

Result

D.Rank

I.Rank

Z-Score

1

S.ARTHTHIKAN

2AB

71

2903

1.5719

 2

 T.SUBAS

 2AC

126

5366

 1.3761

3

R.SILOTHAMAN

ABC

344

2421

0.982

           

G.C.E (A/L) 2019 ENGINEERING TECHNOLOGY Stream Best Result

New Syllabus

No

Name

Result

D.Rank

I.Rank

Z-Score

1

G.SHANKARAN

2AB

6

145

2.2618

2

V.THIVAKARAN

A2C

23

971

1.3808

3

M.ANTONY DILAIKSHAN

2BC

26

1002

1.3568

4

S.KIRUSHANTH

BCS

55

2293

0.806

Old Syllabus

1

N.THARSIKAN

2BC

9

155

1.5472

 2

 R.AMIRTHARAJ

 B2S

 29

 728

 0.7119

           

G.C.E (A/L) 2019 BIOSYSTEMS TECHNOLOGY Stream Best Result

New Syllabus

No

Name

Result

D.Rank

I.Rank

Z-Score

1

S.SIVAKARAN

B2C

12

704

1.2877

2

S.KUJINAN

2CS

28

1397

0.8601

 

29.11.2019


சுவீடன் போராஸ் நகரில் நிகழ்ந்த கிங் ஒவ்த ரிங் (முiபெ ழக வாந சுiபெ-2019) சர்வதேச குத்துச்சண்டைப் போட்டியில் எமது கல்லூரி மாணவன் வி.சானுஜன் வெள்ளிப்பதக்கத்தை பெற்றுக்கொண்டார். இச் சாதனையை கௌரவிக்கும் வகையிலே ஓராங்கட்டைச் சந்தியிலிருந்து உன்னத ஊர்தி உலா முன்னெடுக்கப்பட்டது. இந் நிகழ்விலே வடமராட்சி வலயக்கல்விப் பணிமனை, பருத்தித்துறை போக்குவரத்துசபை, பருத்தித்துறைப் பிரதேச செயலகம், பருத்தித்துறை நகரசபை,வங்கி, மற்றும் வர்த்தக நிறுவனங்கள், பாடசாலைகள் என்பன இணைந்து மாணவன் வி.சானுஜனுக்கு சாலையெங்கும் மதிப்பார்ந்த கௌரவத்தினை நல்கி மகிழ்ந்தனர். பாராட்டு ஊர்தி நிகழ்வு கல்லூரி வாசலில் நிறைவுற்று இறுதி மதிப்பளிப்பு பிரதான கேட்போர் கூடத்திலே இடம்பெற்றது.கல்லூரி முதல்வர் த.முகுந்தன் அவர்களின் தலைமையில் நடைபெற்ற இந் நிகழ்விற்கு ஆயளள நிறுவனத்தின் பொறியியலாளரும் , கல்லூரியின் பழைய மாணவருமான திரு.காண்டீபன் அவர்கள் முதன்மை அதிதியாகக் கலந்து சிறப்பித்தார். சாதனை மாணவனான வி.சானுஜன் அவர்களின் பயிற்றுவிப்பாளரான திரு.ஹெட்டியாராட்சி அவர்களும் இந்நிகழ்விலே கௌரவிக்கப்பட்டார்.

 

28.11.2019

 

கல்லூரியில் வருடம் தோறும் நிகழ்ச்சிப் படுத்தப்படுகின்ற ஐந்து மைந்தர்கள் தினத்திற்கான குருதிக்கொடை நிகழ்வு இன்றைய தினம் முன்னெடுக்கப்பட்டது. க.பொ.த உயர்தர உயிரியலின் 2000 ஆம் வருடப்பிரிவினர் மந்திகை ஆதார  வைத்தியசாலை மருத்துவர்களோடு இணைந்து இந் நிகழ்வனை சிறப்புற முன்னேடுத்தனர். கல்லூரி மாணவர்கள், பழைய மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள் மனமுவந்து குருதிக்கொடை நல்கினர்.

 

11.11.2019


அறிவியல் எழுத்தாளரும், ஹாட்லிக் கல்லூரியின் பழைய மாணவருமான ராஜ்சிவா அவர்கள் ஜேர்மனியிலிருந்து வருகைதந்து, விஞ்ஞானத்துறை மாணவர்களோடு கலந்துரையாடல்களை நிகழ்த்தினார். ஆரோக்கியமான முறையில் நடைபெற்ற இக் கலந்துரையாடல் நிகழ்வினை கல்லூரி முதல்வர் தலைமைதாங்கி நெறிப்படுத்தினார் .குவாண்டம் பௌதிகம், வானியல் பௌதிகம், அறிவியல் வணிகம், புனைவு அறிவியல் , சமூக விஞ்ஞானம் போன்ற பன்முக விடயங்கள் குறித்து மாணவர்கள் எழுப்பிய வினாக்களுக்கு, ராஜ்சிவா அவர்கள் தெளிவான விளக்கங்களை வழங்கினார்.

 

 

08.11.2019


மேதினியின் மேய்ப்பராக பெத்தலகேமில் வந்துதித்த யேசுபாலனைப் போற்றுகின்ற புனித விழாவான “ஒளிவிழா” கல்லூரியின் ஒன்றுகூடல் அரங்கிலே நிகழ்ந்தது. பருத்தித்துறைப் பங்குத்தந்தையான A.ஜாவிஸ் மெதடிஸ்த போதகர் வணக்கத்துக்குரிய னு.அழகுராஜா என்போர் கிறிஸ்மஸ் செய்தியினைப் பகிர்ந்து சிறப்பித்தனர். மாணவர்களின் பேச்சு ,இசையும் கதையும் ,நாடகம் போன்ற பல்வேறு நிகழ்வுகளும் இடம்பெற்றன.

 

07.11.2019


அகில இலங்கைப் பாடசாலைகளுக்கு இடையிலான தேசியமட்ட விளையாட்டுப் போட்டியில் வெற்றியீட்டிய மாணவர்களுக்கான விருது விழா கல்லூரியின் ஒன்றுகூடல் அரங்கிலே நடைபெற்றது. வடமராட்சி வலயக் கல்விப்பணிப்பாளர் திரு.யோ.ரவீந்திரன் அவர்கள் முதன்மை அதிதியாகக் கலந்து சிறப்பித்தார். வெற்றியீட்டிய மாணவர்களான செல்வன் S.மிதுன்ராஜ், செல்வன் V.சானுஜன், செல்வன் S.அஜய், செல்வன் A.சுஜிஸ்ரன் ஆகியோர் கௌரவிக்கப்பட்டனர்.

 

01.11.2019 தேசிய மட்ட விளையாட்டு


அகில இலங்கைப் பாடசாலைகளுக்கு இடையிலான தேசியமட்டக் குண்டுபோடுதல் நிகழ்வின் 14 வயதுப் பிரிவிலே A.சுஜிஸ்ரன் 13.99 மீற்றர் எறிந்து 4ம் இடத்தினைப் பெற்றுள்ளார்.

 

31.10.2019 தேசிய சாதனை


அகில இலங்கை பாடசாலைகளுக்கு இடையேயான குண்டு போடுதல் நிகழ்வில் 18 வயதிற்கு உட்பட்ட பிரிவில் ளு.மிதுன்ராஜ் 15.95 மீற்றர் தூரம் எறிந்து தங்கப் பதக்கத்தினைப் பெற்றுள்ளார். கடந்த ஆண்டு “பண்டார” என்ற மாணவனால் நிகழ்த்தப்பட்ட 15.67 மீற்றர் சாதனையை கொழும்பு சுகததாஸ விளையாட்டுத் திடலில் ஹாட்லிக் கல்லூரி மாணவர் முறியடித்துப் புதிய தேசிய சாதனையைப் பதிவு செய்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

 

20.10.2019-21.10.2019 கண்காட்சி

ஹாட்லிக் கல்லூரியின் வரலாற்றில் அனைத்துத்துறைகளையும் ஒருங்கிணைத்த மாபெரும்  கல்விக் கண்காட்சி 20.10.2019, 21.10.2019 ஆகிய இரு தினங்களிலும் நிகழ்ந்தது. வடமராட்சி வலயக் கல்விப்பணிப்பாளர் திரு.யோ.ரவீந்திரன் அவர்கள் முதன்மை அதிதியாகக் கலந்து ஆரம்பித்து வைத்தார். 20.10.2019 அன்று பொதுமக்களும் பெற்றோரும் 21.10.2019 அன்று ஏனைய பாடசாலை மாணவர்களும் கண்காட்சியினைப் பார்வையிட்டு மகிழ்ந்தனர்.


        எலும்புக்கூடுநடனம், கப்பற்காட்சி, நீரடி நகரான அட்லாண்டிஸ், தொங்குபாலம் , மண்ணின்றிய பயிர்ச்செய்கை, அறிவியற் தொழினுட்பக்  கண்டுபிடிப்புக்கள், வானோடிப்பாதை, இசைக்கச்சேரி, இந்துக்கொலுமுறை, கல்வாரிமலை, கணித நுட்பங்கள, தகவல்தொடர்பாடல் நுட்பங்கள், டைனோசர் நடனம், நிணக்கூழ், நீர்ப்பிசாசு பேய்வீடு, புராதன இலங்கையின் மாதிரி, நவீன நகராக்கம் போன்ற எண்ணற்ற புதுமையான ஆக்கங்களின் அடுக்குகள் குவிந்ததாக காட்சியினை ஆசிரியர்களும் மாணவர்களும் இணைந்து முன்னெடுத்திருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.  


 

19.10.2019 வருடாந்த பரிசில் தின விழா

ஹாட்லிக் கல்லூரியின் வருடாந்த பரிசில் தின விழா கல்லூரியின் ஓன்றுகூடல் அரங்கிலே இனிதே நடைபெற்றது. வடமாகாண மேலதிக கல்விப் பணிப்பாளர் திரு- பிறேமகாந்தன கலந்து கொண்டு நிகழ்வினை சிறப்பித்தார். பன்முகத்துறைகளில் சாதனை படைத்த மாணவர்கள் பரிசில் வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டனர். கலை நிகழ்வுகளும் சிறப்புற நடைபெற்றன.

 

11.10.2019  திறன் வகுப்பறை திறப்பு

ஹாட்லிக் கல்லூரியின் வகுப்பறை மேம்பாட்டுச் செயற்றிட்டத்தின் நகர்விலே தரம் 06 E தரம் 06 A வகுப்பறைகள் திறன்விருத்தி வகுப்பறைகளாக மாற்றியமைக்கப்பட்டுள்ளன. மு.ப 10.30 மணியளவில் முதன்மை அதிதியான திரு சிவஞானசோதி (செயலாளர் - மீள்குடியேற்ற அமைச்சு) அவர்களால் தரம் 06 E  திறன் வகுப்பறை திறந்து வைக்கப்பட்டது. பி.ப 12.30 அளவில் நடைபெற்ற பிறிதொரு நிகழ்விலே “வேலும் மயிலும் Foundation” ஸ்தாபகர் திரு.தயானந்தராஜா அவர்கள் முதன்மை அதிதியாகக் கலந்து கொண்டு தரம் 06 A  திறன் வகுப்பறையினைத் திறந்து வைத்தார்.

08.10.2019     வாணி விழா

ஆயகலைகளின் அன்னையான சக்தியின் வடிவங்களைப் போற்றும் வகையிலும், தூய நோன்பினைக் கடைப்பிடித்து ஈடேறும் நோக்கிலும் முன்னெடுக்கப்பட்ட நவராத்திரி நிகழ்வின் இறுதிநாள் விழாவான “வாணிவிழா” கல்லூரியின் ஒன்றுகூடல் அரங்கிலே சிறப்புற நிகழ்ந்தேறியது. கல்லூரியின் அன்றையநாள் பகுதித்தலைவரான திரு.ஆ.மகேந்திரராஜா அவர்கள் முதன்மை அதிதியாக கலந்து சிறப்பித்தார். கல்லூரியின் முதல்வர் இணை முதல்வர் என்போரின் உரைகளும் கலைநிகழ்வுகளும் இனிதே இடம்பெற்றன.

 

07.10.2019    ஆசிரியர் தினம்

கல்வி ஒளியேற்றும் ஆசிரியர்களின் கீர்த்தியினை கொண்டாடும் வகையிலே ஹாட்லிக் கல்லூரியின் ஒன்றுகூடல் அரங்கில் மாணவர்களால் ஆசிரியர் தினம் முன்னெடுக்கப்பட்டது. இந்நிகழ்வின் முதன்மை அதிதியாக ஓய்வுநிலை நூலகரும் ஆசிரியருமான திரு.பா.இரகுபரன் அவர்கள் கலந்து சிறப்பித்தார். பழைய மாணவர் சங்கப் பிரதிநிதிகள், பாடசாலை அபிவிருத்திச் சங்க பிரதிநிதிகள், பெற்றோர்கள் வருகை தந்து நிகழ்வினைப் பெருமைப்படுத்தினர். மாணவர்கள் ஆசிரியர்களின் கலைநிகழ்வுகளும் அதனைத் தொடர்ந்து கல்Âரி விளையாட்டுத்திடலில் ஆசிரியர்களிடையேயான உறியடிப்போட்டி, மெதுவான ஈருருளி ஓட்டம், கயிறு இழுத்தல, சங்கீத கதிரை நிகழ்வு என்பன சிறப்புற நிகழ்ந்தன. 

2019.10.01 - சின்னம் சூட்டும் நிகழ்வு

01.10.2019 கல்லூரியின் கேட்போர் கூடத்தில் நடைபெற்ற வாராந்த ஒன்று கூடலில் கனிஷ்ட மாணவ தலைவர்களுக்கு சின்னஞ்சூட்டும் நிகழ்வு சிறப்பாக நிகழ்ந்தேறியது. கல்லூhயின் முதல்வர் திரு.த.முகுந்தன் அவர்கள் கனிஷ்ட மாணவ தலைவர்களுக்குச் சின்னஞ்சூட்டி மதிப்புரையினையும் வாழ்த்துரையினையும் வழங்கினார்.

இந் நாளின் விசேட நிகழ்வாக சிறுவர்தினம் கொண்டாடப்பட்டது. சிறுவர் தினத்தை நடுவணாக் கொண்டு மாணவர்தலைவர், ஆசிரியர், முதல்வர் என என்போர் சிறப்புரைகளை ஆற்றினர். 

 

2019.09.17 - சின்னம் சூட்டும் நிகழ்வு

17.09.2019 கல்லூரியின் கேட்போர் கூடத்தில் நடைபெற்ற வாராந்த ஒன்று கூடலில் சிரேஷ்ட மாணவ தலைவாகளுக்கு சின்னஞ்சூட்டும் நிகழ்வு  சிறப்பாக நிகழ்ந்தேறியது. கல்லூரியின் முதல்வர் திரு.த. முகுந்தன் அவர்கள் சிரேஷ்ட மாணவர் தலைவர்களுக்குச் சின்னஞ்சூட்டி மதிப்புரையும் வாழ்த்துரையும் வழங்கினார்

 

2019.09.11 - பிரியாவிடை

11.09.2019 அன்று எம் கல்லூhயில் தொடர்சேவையினை முன்னெடுத்த நாடகமும் அரங்கியலும் கற்கைநெறியின் ஆசிரியரும், முதன்மை நூலகருமான திரு.பா.இரகுவரன் அவர்களது சேவை நலனைப் பாராட்டும் வகையிலான பிரியாவிடை நிகழ்வு இனிதே நடைபெற்றது.

 

2019.09.11 - மின்னூலகம்

11.09.2019 அன்று ஹாட்லிக்கல்லூரியில் மின்னூலகம் ஆரம்பித்துவைக்கப்பட்டது. இந்நிகழ்விலே முதன்மை விருந்தினராக கலந்து கொண்ட ஹாட்லியின் பிரதான நூலகரும் ஆசிரியருமான திரு.பா.இரகுவரன் அவர்கள் மின்னூலகத்திற்கான  கால்கோள் நிலைச் செயற்றிட்டத்தினை தொடங்கி வைத்தார். கனடா மற்றும் ஐக்கிய இராச்சிய ஹாட்லிக் கல்லூரி பழைய மாணவர்களால் மின்னூலகத்திற்கு வழங்கப்பட்ட 10 வில்லைக் கணினிகளை பிரதிநிதிகளில் ஒருவரான திரு.தரணி அவர்கள் கல்லூரி முதல்வரிடம் கையளித்தார்.

 

2019.09.11 - தொடர்பாடல் மற்றும் தலைமைத்துவத் திறன்களுக்கான கழகம்

11.09.2019 அன்று ஹாட்லிக் கல்லூரியில் “தொடர்பாடல் மற்றும் தலைமைத்துவத் திறன்களுக்கான கழகம்” ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டது.கால்கோள் நிகழ்விலே கல்லூரி முதல்வர் மற்றும் வளவாளர்களாகக் கலந்து கொண்ட திரு.தரணி, சட்டத்தரணியான திரு.த. ரஜீவன் என்போர் கருத்துரைகளை வழங்கி மாணவர்களை நெறிப்படுத்தினர்.

 

2019.09.09 - தொழில் நுட்ப பீட திறப்புவிழா

09.09.2019 அன்று கௌரவ நாடாளு மன்ற உறுப்பினர் எம் ஏ.சுமந்திரன் அவர்களால் தொழில்நுட்ப பீடம் திறந்து வைக்கப்பட்டது.

 

2019.09.04 - பிரியாவிடை

04.09.2019 அன்று எம் கல்லூரியில்  பதினெட்டு வருடங்கள் தொடர் சேவையாற்றி பணிநிலை ஓய்வு பெற்றுச் செல்லும் கணித பாட ஆசிரியரும் பகுதி தலைவருமான திரு.ம.மகேந்திரராஜா அவர்களுக்கான பிரியாவிடை நிகழ்வு நடைபெற்;றது.

09-07-2019 ஒன்று கூடல் நிகழ்வு


செவ்வாய்க்கிழமை தோறும் நிகழ்கின்ற ஒன்று கூடல் நிகழ்வானது நாட்டில் நிலவிய அசாதாரண சூழலால் தற்காலிகமாக தவிர்க்கப்பட்டிருந்தது இன்றைய தினம் மீண்டும் இரண்டாம் தவணைக்கான முதலாம் நிகழ்வு கல்லூரியின் ஒன்று கூடல் மண்டபத்தில்  நிகழ்ந்தேறியது. அதிபரின் தலைமையுரை ஆசிரியர் மற்றும் மாணவரின் சிறப்புரையோடு மாகாணமட்டத் தடகளப் போட்டிகளில் வெற்றியீட்டிய மாணவர்களுக்கான பரிசில் வழங்கல் நிகழ்வும் சிறப்புற நடைபெற்றது.

 

மாகாணநிலைத் தமிழ்தினப் போட்டிகள்


06-07-2019அன்று யா/வேம்படிமகளிர் கல்லூரியில் மாகாணமட்டதமிழ்தினப் போட்டியில் குழு இசைபிரிவு இரண்டிலும், பாவோதல் பிரிவு இரண்டிலும்  (செல்வன் பி.சரனிதன்) ஹாட்லிக்கல்லூரி முதலாமிடத்தினைப் பெற்றுள்ளது. மேலும் தனியிசை பிரிவு நான்கில் மூன்றாம் இடத்தினையும் (செல்வன் ம.ஆகாஷ்) பெற்றுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

 

போதைப்பொருள் ஒழிப்புச் செயலமர்வு


05-07-2019 அன்று போதைப்பொருள் ஒழிப்பு வாரத்தினை முன்னிட்டு விழிப்புணர்வுச் செயலமர்வு,  எமது கல்லூரியின் ஒன்றுகூடல் மண்டபத்தில்  நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்வினை பருத்தித்துறைகாவல் துறையினரும், பிரதேசசெயலகமும், பொதுசுகாதார பரிசோதக சேவையினரும் இணைந்த முன்னெடுத்தனர் தொடர்ந்து வீதிப்போக்குவரத்து தொடர்பான காணொளியும் மாணவர்களுக்கு காட்சிப்படுத்தப்பட்டு விளக்கமளிக்கப்பட்டது

 

வடக்கு மாகாணப் பாடசாலைகளுக்கு இடையிலான தடகளநிகழ்வு


04-07-2019 தொடக்கம் 08-07-2019 வரை துரையப்பா விளையாட்டரங்கில் நடைபெற்ற பன்னிரண்டாவது வடக்குமாகாணப் பாடசாலைகளுக்கு இடையிலான தடகளப்போட்டி நிகழ்ந்தேறியது. கவனக்குவிப்பிற்குள்ளான இப் போட்டியில்   ஹாட்லிக்கலலூரி 5 தங்கப்பதக்கம், 4 வெள்ளிப்பதக்கம், 7 வெண்கலப்பதக்கம் எனத் தன்வசப்படுத்தி தனித்துவ வாகைசூடியுள்ளது. மேலும் 2 நான்காம் இடத்தினையும் ஒருஐந்தாம் இடத்தினையும் 2 ஆறாம் இடத்தினையும் தட்டிச் சென்றுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது    
தங்கசாதனையாளர்கள்


1.செல்வன். S.மிதுன்ராஜ்

(குண்டுபோடுதல்,தட்டெறிதல்,ஈட்டியெறிதல்)

2.செல்வன். T. சுஜிஸ்ரன்  (குண்டுபோடுதல்)

3.செல்வன். V.சானுஜன் (தட்டெறிதல்)

 

விறுவிறுப்பானவெற்றிகள் குவிக்கப்பட்ட இந்தநிகழ்வில் 14 வயது ஆடவர் பிரிவிலே ஹாட்லிக்கல்லூரி மாகாணவாகையாளியாகத் (Provincial Champion) தெரிவானது

2019.07.10/11/12 வலய மட்ட பொது தகவல் தொழினுட்பவியல் நிகழ்நிலை செயன்முறைப் பரீட்சை

வடமராட்சி கல்வி வலய கணினி வள நிலையம் நடாத்திய  க.பொ.த உயர் தர (2020) மாணவர்களுக்கான பொது தகவல் தொழினுட்பவியல் நிகழ்நிலை செயன்முறைப் பரீட்சை எமது கல்லூரியின் கணினி ஆய்வுகூடத்தில் 2019.07.10, 2019.07.11, 2019.07.12 ஆகிய தினங்களில்  நடைபெற்றது. இப் பரீட்சைக்கு எமது கல்லூரியின் 161 மாணவர்கள் தோற்றினார்கள்.

 

2019.06.29/30 மாகாண மட்ட தகவல் தொடர்பாடல் தொழினுட்பவியல் போட்டிகள்

வட மாகாணக் கல்வித் திணைக்களத்துடன் இணைந்து Yarl IT Hub நிறுவனம் நடாத்திய Yarl Geek Challenge season 8 - Junior இறுதிப்போட்டியில் IOT Hardware Application Development பிரிவில் எமது கல்லூரி சார்பாக பங்குபற்றிய Hartley Smart அணியினர் (தரம் 12 மாணவர்கள் செல்வன் ர.ரஜிந்தன், செல்வன் சி.சன்சயன், செல்வன் உ.ஜனனன்) வடிவமைத்த எமது வீடுகளை சூட்டிகை தொலைபேசி மூலமாக கட்டுப்படுத்தும் திறனகம் (Smart Home) முறைமையானது  மாகாண மட்டத்தில் முதலாம் இடத்தினை பெற்றுள்ளது.

 

2019.06.21/24/25/26 வலய மட்ட தகவல் தொடர்பாடல் தொழினுட்பவியல் போட்டிகள்

வடமராட்சி கல்வி வலயம் நடாத்திய தரம் 6 தொடக்கம் 13 வரையான மாணவர்களுக்கு 16 பிரிவுகளில் இடம்பெற்ற தகவல் தொடர்பாடல் தொழினுட்பவியல் இறுதிப்போட்டிகளில் எமது கல்லூரி சார்பாகப் பங்குபற்றிய அணிகளில் 8 அணிகள் முதலாம் இடத்தினையும் 2 அணிகள் இரண்டாம் இடத்தினையும் 4 அணிகள் மூன்றாம் இடத்தினையும் பெற்றுள்ளன.

தகவல் தொடர்பாடல் தொழினுட்பவியல் வினாடிவினா (ICT Quiz) போட்டியில் தரம் 6 முதலாம் இடத்தினையும் தரம் 7 முதலாம் இடத்தினையும் தரம் 8 இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாம் இடத்தினையும் பெற்றுள்ளது.

இலத்திரனியல் நிகழ்த்துகை (Presentation) போட்டியில் தரம் 7 இரண்டாம் இடத்தினையும் தரம் 8 மூன்றாம் இடத்தினையும் தரம் 9 மூன்றாம் இடத்தினையும் பெற்றுள்ளது.

செய்நிரலாக்கம் (Scratch Programming) போட்டியில் தரம் 6 முதலாம் இடத்தினையும் தரம் 7 மூன்றாம் இடத்தினையும் தரம் 8 முதலாம் இடத்தினையும் தரம் 9 மூன்றாம் இடத்தினையும் பெற்றுள்ளது.

பொருட்களின் இணையம் (Internet of Things) போட்டியில் தரம் 9 முதலாம் இடத்தினையும் தரம் 12 முதலாம் இடத்தினையும் பெற்றுள்ளது.

இணையத்தள வடிவமைப்பு (Web Development) போட்டியில் தரம் 11 முதலாம் இடத்தினையும் தரம் 13 முதலாம் மற்றும் இரண்டாம் இடத்தினையும் பெற்றுள்ளது.

முழுமையான பெறுபேறுகள் மற்றும் பெயர் விபரங்களுக்கு

https://drive.google.com/file/d/1gF_YFHp_-BKdPN6D1JwAqyk2iMLfV4uV/view

 

2019.07.02 - அகில இலங்கை கர்நாடக இசைப் போட்டி

2019.07.02 அன்று வடமராட்சி வலயத்தில் நிகழ்ந்த அகில இலங்கை கர்நாடக இசைப் போட்டியில் நாட்டார் பாடல், தத்துவப்பாடல், வாத்திய இசை ஆகிய மூன்று பிரிவிலும் எமது கலலூரி மாணவர்கள் முதலாம் இடத்தைப் பெற்றுள்ளனர்.

 

2019.07.01 - உடற்பயிற்சி செயற்றிட்டம் மீண்டும் அமுல்

இன்று முதல் எமது கல்லூரியில், நாட்டில் நிலவிய அசாதரண சூழலால் தற்காலிகமாகத் தவிர்க்கப்பட்டிருந்த மாணவர்களுக்கான காலை நேர உடற்பயிற்சிச் செயற்றிட்டம் மீளவும் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது. மாணவர்கள் புத்துணர்வோடும் மனமகிழ்வோடும் உடற்பயிற்சியில் ஈடுபட்டனர்.

 

2019.06.29 - மாகாணமட்ட மேசைப்பந்தாட்டம்

2019.06.29 அன்று யாழ் மத்திய கல்லூரியில் இடம்பெற்ற மாகாணமட்ட மேசைப் பந்தாட்டப் போட்டியில் எமது கல்லூரியின் 20 வயதுக்குட்பட்ட அணி நான்காம் இடத்தைப் பெற்றுள்ளது.

 

2019.06.17/18/19 - மாகாணமட்ட உதைபந்தாட்டம்

2019.06.17, 2019.06.18, 2019.06.19 ஆகிய தினங்களில்  மன்னார் அடம்பன் பிரதேச சபை மைதானத்தில்  இடம்பெற்ற மாகாணமட்ட உதைபந்தாட்டப் போட்டியில் எமது கல்லூரியின் 16 வயதுக்குட்பட்ட அணி நான்காம் இடத்தைப் பெற்றுள்ளது.

 

2019.06.12 - தொழினுட்ப பீட ஆய்வுகூட புதிய கட்டட  நுழைவு விழா

கல்லூரியின் தொழினுட்ப ஆய்வுகூட புதிய கட்டட நுழைவு விழாவிற்கான பொங்கலும் பால் காய்ச்சும்  நிகழ்வும் இன்று இடம்பெற்றன. அதிபர், ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள் கலந்து சிறப்பித்திருந்தனர்.

 

 

2019.06.01/02 - மாகாணமட்ட சதுரங்கப் போட்டி

2019.06.01 2019.06.02 ஆகிய தினங்களில் கொக்குவில் இந்துக் கல்லூரியில் இடம்பெற்ற மாகாணமட்ட சதுரங்கப் போட்டியில் எமது கல்லூரியின் 17 வயதுக்குட்பட்ட அணி இரண்டாம் இடத்தினையும், 20 வயதுக்குட்பட்ட அணி  முதல் இடத்தினையும் பெற்றுள்ளன.

மீநிலைப் பரிசு(Board Prize) செல்வன் நிலுக்சன்

 

 

 

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla